A tudatos jelenléttől a kölcsönös létezésig

Kasia Stepien

Plum Village, a franciaországi buddhista közösség tudatos jelenlét gyakorlata jóval túlmutat az egyén jóllétén, stressz szintjének csökkentésén. Mindezek mellett középpontba helyezi a mélyökológiát, a globális etikát és a társadalmi aktivizmust.

A tudatos jelenlét a Plum Village hagyomány szerint azt jelenti, hogy tudatában vagyok annak, mi történik körülöttem a jelen pillanatban. Plum Village üzenetének lényege, hogy a tudatos jelenléten keresztül megtanulhatjuk, hogyan éljünk boldogan a jelen pillanatban, és hogyan műveljük ki a békét önmagunkban és világunkban. A tudatos jelenlét jellemzői: Megállni és elcsendesedni Kiművelni a boldogság és öröm érzését Szeretettel gondoskodni a nehéz érzéseinkről Kibogozni gondolataink szövevényét Befelé figyeléni, megfigyelni a múlékonyságot és a kölcsönös létezést A Plum Village hagyomány jellemzői: A tudatos jelenlét tekinthető életmódnak. A Plum Village hagyomány az öt éber figyelem buddhista gyakorlatára épül. Az öt éber figyelem gyakorlat célja, hogy etikai és spirituális szempontokat hozzon a döntéshozatalba. A társadalmilag elkötelezett buddhizmus olyan irány, mely nyitottan áll korunk globális kihívásai felé. A megközelítés hangsúlyozza az egyén spirituális fejlődésének és a társadalom felé tett szolgálatnak a kapcsolatát. A Plum Village hagyomány fontos része a közösségépítés. Forrás: www.plumvillage.org és www.plumvillage.uk Az öt éber figyelem gyakorlat magyarul elérhető a Szelíd Mosoly Buddhista Szangha oldaláról itt.

Képzelj el egy olyan világot, amelyben az emberek, közösségek és szervezetek gondoskodással, őszinte figyelemmel és tudatos szándékkal viszonyulnak mindahhoz, amit csinálnak. Egy világot, amelyben az emberek együttérzéssel figyelnek egymásra, és ahol számít, hogy döntéseik milyen hatással vannak rájuk, másokra és a Föld egészére.

Úgy vélem, nagyon sokan vagyunk, akik egy ilyen világot akarunk létrehozni, ebben akarunk élni, résztvenni. Számomra a Plum Village-i tudatos jelenlét gyakorlat az egyik olyan eszköz, amely segített közel kerülni ehhez az életmódhoz. 

A tudatos jelenlét meditációra akkor találtam rá, amikor azt kutattam, hogyan élhetek a körülöttem lévő globális krízis közepette, és az azzal járó elkülönültségben és elszigeteltségben. A Wake Up London csoporton keresztül találkoztam vele, ami egy fiatalokból álló közösség, akik a zen buddhista tanító, Thich Nhat Hanh által inspirált tudatos jelenlét meditációt gyakorolják. Olyan emberekkel találkoztam, akik mindennapjaikban megélték az együttérzés és megértő figyelem alapértékeit. 

Nem sokkal azután, hogy kapcsolatba kerültem velük, úgy döntöttem, hogy részt veszek egy tudatos jelenlét elvonuláson, hogy többet is megtudjak gyakorlataikról. Életemben először tapasztaltam meg a tudatos figyelemmel való étkezést, sétálást, munkát, beszédet és hallgatást. Az elvonulás alattmegosztottuk  egymással gondolatainkat és érzéseinket arról, hogyan élhetünk boldog és ökológiailag fenntartható életet. Rájöttem, a mindennapjaim milyen kis részében voltam valójában “jelen”, ehelyett legtöbbször robotpilóta üzemmódban működtem. Most azonban figyelemmel és kíváncsisággal kezdtem mosogatni, étkezni, egy fát megfigyelni, vagy nehéz érzelmeket megtapasztalni. Úgy éreztem, magát az életet is tartalmasabban tudom élni ezáltal. Maguk a gyakorlatok nagyon egyszerűek, mégis erőteljes átalakító hatásúak. Az egyik ilyen gyakorlat, hogy időnként megállunk, befelé figyelünk és észrevesszük a pillanatban megnyilvánuló kölcsönös összekapcsolódottságunkat. A kölcsönös létezés kifejezést Thich Nhat Hanh alkotta meg, és arra utal, hogy minden élőlény kölcsönös kapcsolatban van egymással a Földön. Ez a gyakorlat nekem abban segített, hogy a földi élet teljességéhez tiszteletteljes módon közelítsek.

Az elvonulás egyik napján, ahogyan éppen répát hámoztam az ebédhez a meditatív közösségi munka keretében, teljesen magával ragadott a zöldség formája és színe, egyedisége és szépsége.

Az elvonulás egyik napján, ahogyan éppen répát hámoztam az ebédhez a meditatív közösségi munka keretében, teljesen magával ragadott a zöldség formája és színe, egyedisége és szépsége. Egy pillanatra olyan csúcsélményt éltem át, amely során egészen közelről kapcsolódtam a növénnyel, és eltűnődtem, honnan jön és miként jött a világra? A föld, napsütés, eső és az egész univerzum ajándékaként tűnt fel, láttam a gazdák idejét és energiáját, amelyet munkájukba fektettek, ahogyan elvetették, gondozták és betakarírották, valamint mindazon emberek munkáját, akiknek köszönhetően elfogyaszthatjuk ebédre. Hirtelen mély kapcsolódottságot éreztem, együttérzést, hálát és megértést, mert felvillant előttem a növény és a többi élő közötti kapcsolatháló. A répa rengeteg olyan részből áll, amely nem répa. Ha bármelyik eleme hiányozna, a répa nem lehetne itt. Ugyanez igaz az emberekre is. Természetes képességünk, hogy ezt az összekapcsolódottságot érezzük és ebből merítsük együttérzésünket a többi élőlény felé.

Ez a megértés a szeretet és együttérzés forrásává vált, és abban segít, hogy a mindennapi életemet etikusabban, fenntarthatóbban és boldogabban éljem, az életet, a Földet és minden létezőt szolgálva. A globális társadalmi és ökológiai krízis idején erre a változásra van szükségünk ahhoz, hogy a gondolkodás nélküli, ártalmas fogyasztói életmód helyett  társadalmunk tudatosan megélt kapcsolatokra, gondoskodásra, emberségességre épüljön.

“A tudatos jelenlét gyakorlása azt jelenti, hogy a dolgok természetének mélyére nézünk és felismerjük a kölcsönös létezés természetét. Ott, azon a helyen békét találunk és megtaláljuk az erőt ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk mindennel. Ezzel a megértéssel könnyedén erőt meríthetünk a Föld és egymás iránti szerető gondoskodáshoz.” (Thich Nhat Hanh, 1982)

Mennyi időt töltesz valóban “itt” - a körülötted lévőkkel és azzal, amit éppen csinálsz? Milyen módon segíted magadat, hogy visszatérj a jelen pillanathoz?

Mit jelent számodra a kölcsönös létezés? Az életed mely területén vagy képes meglátni a létezés összekapcsolódottságát?

Milyen az a világ, amit szeretnél létrehozni és amelyben szeretnél élni? Mit az, amit most rögtön meg tudsz tenni, hogy hozzájárulj ennek a világnak a létrehozásához?

Want to read more?

Check other articles.

Selected articles in other languages:
Czech, German, Italian, Latvian

IP logo-19

Inner Pathways
Innovative approaches in learning for Sustainability
Pandora Association Hungary, Budapest, Sasvár utca 99/c.

Facebook | Spotify

© 2020 - Inner Pathways | All rights reserved

E+logo_1-500px

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Scroll to Top