Manifesto

Kdo?

O nás

Jsme skupina lektorů, facilitátorů a pedagogů působících v neformálním vzdělávání s pestrým zázemím v dalších oblastech jako je komunitní rozvoj, aktivismus či výzkum. Reprezentujeme sedm organizací z šesti evropských zemí. V týmu tak máme rozmanité zkušenosti, dovednosti a teoretická východiska.

To, co nás spojuje, je společná vize lepšího světa, udržitelné budoucnosti, v níž může lidstvo prosperovat v souladu s veškerým životem. Věříme, že přechod k takové budoucnosti je možný a že klíčovou součástí tohoto procesu je vnitřní transformace.

Naše individuální cesty byly utvářeny a vedeny praxemi/praktikami, nástroji a zkušenostmi, které s vámi sdílíme v projektu Inner Pathways - Vnitřní cesty. Staly se naší oporou a vášní a často vedly k významným změnám životního stylu či podporou konkrétních aktivit směřujících k regenerativní kultuře.

Proč?

Vize udržitelného a regenerativního světa

Sešli jsme se v tomto stěžejním okamžiku lidské historie, vedeni vnímáním potřebnosti hluboké transformace dnešního světa. Jsme znepokojeni nadměrným využíváním zdrojů Země, změnou klimatu, sociální nespravedlností, znečištěním a ztrátou biologické rozmanitosti. Připojujeme se k těm hlasům dnešního světa, které volají po posunu směrem k budování společnosti, která udržuje všechen život a respektuje komplexní přirozenou rovnováhu, na které závisí naše přežití.

Cítíme podporu v rostoucím povědomím o globálních environmentálních, sociálních i politických výzvách, kdy stále více lidí po celém světě povstává, mluví a koná: od nejmenších změn v každodenních činnostech až po velké transformační aktivity, které mění samotnou strukturu našich společností. Jsme s těmi, kdo věří, že stále máme příležitost jednat a obnovit přirozenou rovnováhu na naší planetě.

Co?

Přístup Inner Pathways

Věříme, že jako pedagogové a průvodci máme důležité dary, kterými můžeme přispět k této globální transformaci. Náš přístup je založen na vnitřních cestách. Jsme přesvědčeni, že k posílení a podpoře přechodu k regenerativní budoucnosti je nezbytný posun ve vědomí. Takový posun nás může odklonit od chování založeného na vlastních zájmech a nadměrném využívání přírodních zdrojů, od pocitů odloučenosti a odcizení, od soutěživého individualismu. Místo toho nás přivádí zpět ke vnímání propojenosti s veškerým životem, což podporuje spolupráci, péči a respekt. Věříme, že z této změny vědomí budou přirozeně vznikat udržitelná a trvalá řešení, která se mohou šířit dál jako kruhy na vodě. Z vlastní zkušenosti víme, že se vnitřní změna projevuje ve vnějším světě a ovlivňuje mnohem více než osobní pohodu - léčí vztahy, pracoviště a komunity. Věříme, že má moc přinášet mír a harmonii i na globální úrovni.

Jak?

Proces obnovy spojení

Náš přístup je založen na postupech, jejichž cílem je znovupropojení lidí se sebou, s přírodou a s ostatními, a uvědomění, že jsme neoddělitelnou součástí přírodního světa, hlubinně spojeni s ostatními bytostmi. Tento proces obnovy spojení spoléhá na průběžnou regeneraci, dobíjení a obnovu zdrojů. Není to něco, co lze udělat najednou, nebo přijmout jako „pravdu“ na čistě intelektuální úrovni.

Vědomí vzájemného propojení veškerého života je nepřetržitým procesem rozpomínání se, prohlubování vědomí tohoto spojení, posilování našich vnitřních zdrojů a doplňování naší energie k činům. Taková obnova spojení spoléhá na kontakt s inteligencí, která leží za našimi myšlenkami a zahrnuje celistvost lidské zkušenosti. Je to ztělesněný proces, který nás vede k hluboké změně životního stylu.

Vnímáme, že neexistuje jediná cesta, po které by se mohl vydat každý. Jak říká staré přísloví: „Existují stovky cest na horu a všechny vedou na stejné místo, takže nezáleží na tom, kterou z nich se vydáte.“ Doufáme, že náš projekt vám poskytne inspiraci a užitečné postupy pro vaši další cestu.

IP logo-19

Inner Pathways
Innovative approaches in learning for Sustainability
Pandora Association Hungary, Budapest, Sasvár utca 99/c.

Facebook | Spotify

© 2020 - Inner Pathways | All rights reserved

E+logo_1-500px

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Scroll to Top