Manifesto

Kas?

Par mums:

Šo materiālu ir veidojuši mācību vadītāji, kuri ir ieinteresēti meklēt efektīvus veidus, kā mācību programmās iekļaut pieredzi, kas ļauj cilvēkiem ieviest nozīmīgas pārmaiņas savā dzīvē, domājot gan par planētas ilgtspēju savstarpēju cilvēcību. Materiāls ir tapis partnerības projekta “Inner Pathways towards Sustainability” ietvaros un ar stāstiem mēs vēlamies pastāstīt par pieredzēm, kas ir pārveidojušas mūsu pašu redzējumu, rīcību un domāšanas veidu. Pieredzes ir ietekmējušas arī mūsu izvēles, kā veidot mācību programmas un kā vadīt aktivitātes, lai tās atstātu pozitīvu ietekmi uz dalībniekiem un palielinātu viņu pašu spējas reflektēt, kļūt par aktīviem kopienu pārstāvjiem un veidot iniciatīvas, kas ir iesaistošass.

Mūs kā izglītotājus vieno kopīgs redzējums par labāku pasauli un ilgtspējīgu nākotni. Uzskatām, ka ir iespējama pāreja uz šādu nākotni un galvenais priekšnoteikums tam ir iekšējas pārmaiņas. Šajā materiālā ir personiski stāsti par iekšējiem procesiem: dažādas prakses, rīki un pieredzes, kas mūs veidoja un pavadīja personiskās attīstības ceļos. Šīs prakses un pieredzes mums pašiem ļāvušas būtiski mainīt dzīvesveidu, atbalstot konkrētas rīcības ilgtspējīgas nākotnes virzienā.

Kāpēc?

Vīzija par ilgtspējīgu pasauli:

Šis projekts un materiāls ir tapis, apzinoties, ka pašlaik pasaulē ir nepieciešamas ievērojamas pārmaiņas un mums rūp zemes resursu pārmērīga izmantošana, klimata pārmaiņas, piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.

āpat mēs novērojam, ka aizvien vairāk cilvēku visā pasaulē iedegas par pasaules nākotni, mainot savus ikdienas paradumus un izmantojot savus talantus un spējas, iesaistoties sabiedrības izglītošanas un politikas veidošanas aktivitātēs. Mēs ticam, ka par spīti negatīvajām nākotnes prognozēmmums joprojām ir iespējas rīkoties un atjaunot dabisko līdzsvaru uz mūsu planētas.

Ar kādu pieeju?

Projekta Inner Pathways pieeja

Mēs uzskatām, ka mums kā izglītotājiem ir prasmes, lai veicinātu šīs globālās pārmaiņas. Projekta INNER PATHWAYS pieeja : mēs uzskatām, ka ir jāmaina sabiedrības izpratne, lai atbalstītu pāreju uz ilgtspējīgu nākotni. Izpratne, kas veicina sadarbību, rūpes un cieņu. Mēs ticam, ka pēc šīm izpratnes izmaiņām ilgtspējīgi un ilgstoši risinājumi organiski kļūs pieejamāki. Iekšējās pārmaiņas ietekmē veidu, kā mēs redzam un veidojam ārējo pasauli, ļaujot uzlabot cilvēciskas attiecības savā personiskajā un profesionālā dzīvē un veidot uz sadarbību vērstas kopienas. Mēs ticam, ka šai pieejai ir potenciāls veidot harmonisku un mierpilnu pasauli.

Kā?

Mācību process:

Mūsu pieeja balstās uz praksi, kuras mērķis ir cilvēkiem veidot, stiprināt saikni ar sevi, dabu un vienam ar otru. Radot sapratni, ka mēs visi esam neatņemama dabas sastāvdaļa un mūsu labklājība un eksistence ir dziļi saistīta ar visu citu būtņu labklājību un eksistenci. Mēs apzināmies, ka visiem nav viens vienīgsceļš ejams. Kā vēsta sakāmvārds: “Kalnā ir simtiem ceļu, kas visi ved uz to pašu vietu, tāpēc nav svarīgi, kuru ceļu jūs izvēlēsieties.” Mēs ceram, ka šis materiāls sniegs iedvesmu un noderīgas jūsu turpmākajam ceļojumam.

IP logo-19

Inner Pathways
Innovative approaches in learning for Sustainability
Pandora Association Hungary, Budapest, Sasvár utca 99/c.

Facebook | Spotify

© 2020 - Inner Pathways | All rights reserved

E+logo_1-500px

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Scroll to Top